Insolventie

De WCO, de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, is voor veel ondernemers nog relatief onbekend. Notius heeft echter heel wat ervaring met WCO’s. Wanneer u geconfronteerd wordt met een bedrijf dat in een WCO-procedure zit, kunnen we u dus perfect bijstaan in de onderhandelingen, eventueel proberen om tot een minnelijk akkoord te komen, of uiteraard advies verlenen wanneer u een bedrijf in WCO wenst over te nemen.

Wanneer u te maken heeft met een onderneming in faillissement, kunnen we bekijken of er verhaalmogelijkheden zijn, het nodige doen om goederen waarop u een eigendomsrecht heeft terug in uw bezit te krijgen, u begeleiden bij de opmaak van uw aangifte van schuldvordering, en het dossier opvolgen met de curator.

Als uw eigen onderneming in moeilijkheden verkeert, kunnen we samen met u de mogelijkheden bekijken inzake reorganisatie of discontinuïteit, en u tijdens de hele procedure begeleiden.