Overdracht van een familiebedrijf

De volgende generatie staat klaar om uw familiebedrijf over te nemen? Dan staat Notius u graag bij met alle formaliteiten voor de overdracht, van de intentieverklaring, over het due diligence-onderzoek en de overnameovereenkomst, tot de effectieve overdracht van de onderneming.

We kunnen u ook helpen bij het voorkomen en oplossen van conflicten tussen aandeelhouders in familiale vennootschappen. Dit kan onder meer door de redactie van een familiecharter of een aandeelhoudersovereenkomst. Goede afspraken dragen immers bij tot een goede wisselwerking tussen de aandeelhouders, de raad van bestuur en het management.