Vastgoedbeheer

Notius helpt u met al uw huurzaken, en dit zowel voor kantoren, residentieel, retail als logistiek vastgoed. We zorgen voor de opmaak en het nazicht van alle types overeenkomsten inzake huur en terbeschikkingstelling. Bij aanvang van de overeenkomst besteden we onder meer bijzondere aandacht aan de huurvrije periode, indexatie en lasten, oplevering en plaatsbeschrijving, onderhoudsverplichtingen en waarborgen. Ook voor advies inzake de mogelijkheden tot voortijdige beëindiging, ontbinding bij wanprestatie of begroting van huurschade staan we u graag bij.

U kan ook steeds bij ons terecht voor andere vastgoedzaken waar u als eigenaar of gebruiker van een pand mee geconfronteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan onteigening, verontreiniging, leegstand, ongevallen of geschillen met buren of andere derden.