Vereffening – verdeling

De vereffening-verdeling van complexe vermogens kan soms overweldigend zijn, zeker wanneer er onroerende goederen of vennootschappen aanwezig zijn. Notius beschikt over een ruime expertise in dit domein. We kunnen we u begeleiden bij de vereffening-verdeling van nalatenschappen met of zonder testament, van goederen in mede-eigendom en onverdeeldheid, of bij echtscheiding. Hierbij verkiezen we steeds een minnelijke oplossing boven de gerechtelijke weg. Mocht een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk zijn, dan kunnen wij u bijstaan, zowel voor de rechtbank als bij de notaris.