Vermogensplanning

Notius biedt een antwoord op al uw vragen inzake het efficiënt plannen en beheren van uw vermogen, zowel tijdens het leven als na overlijden. We begeleiden u bij de uitwerking van tal van vermogensstructuren, zodat u de controle over uw vermogen kan behouden of dit fiscaal optimaal beheren. We bekijken hierbij niet alleen de privaatrechtelijke mogelijkheden, zoals huwelijkscontracten, schenkingen of testamenten, maar ook de vennootschapsrechtelijke opties, zoals holdings, stichtingen of maatschappen, en de fiscale constructies, zoals vruchtgebruik, erfpacht of opstal.