Handelsrecht

Als ondernemer sluit u heel wat overeenkomsten af. Notius assisteert u graag bij de opmaak en het nazicht, maar ook bij discussies of conflicten over allerhande nationale en internationale handelsovereenkomsten, onder meer inzake concessie, distributie, leasing, franchising, handelsagentuur, licenties en dergelijke meer.

Bij wanbetaling door uw debiteuren, kan u ons inschakelen voor de invordering van uw openstaande facturen, eventueel gekoppeld aan de opmaak van de nodige zekerheidsovereenkomsten. Bij hardnekkige wanbetalers, leidt de invorderingsprocedure soms tot een bevel tot betaling, of zelfs een bewarend of uitvoerend beslag op roerende of onroerende goederen. Ook in deze procedures staan we u bij.

Verder kan u bij ons terecht voor advies over handelspraktijken zoals onrechtmatige mededinging, reclame, of gebruik van de handelsnaam van uw bedrijf.

Ten slotte bieden we uiteraard ook algemene juridische bijstand. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om te kijken of uw algemene voorwaarden nog up to date zijn, of uw typecontracten juridisch sluitend zijn en dergelijke meer.