Projectontwikkeling

Bij de (her)ontwikkeling van uw project, verlenen we advies en bijstand bij het verkrijgen van alle nodige vergunningen, onder meer voor stedenbouw, verkaveling, socio-economisch, milieu en bodem,…

Verder helpen we u bij de opmaak van sluitende overeenkomsten, zodat alle afspraken met uw aannemer, bouwpromotor, architect, studiebureau en bouwheer duidelijk vastliggen. Samen met de notaris en makelaar zorgen we ook voor goede contracten met de eindklant.

Als vastgoedspecialisten kunnen we u overigens perfect adviseren inzake alle bijzonderheden eigen aan projectontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de opsplitsing van mede-eigendommen, basisaktes en erfdienstbaarheden, de Wet Breyne, oplevering en uitvoeringstermijnen. Bij complexe projecten staan we ook steeds stil bij de mogelijkheden inzake erfpacht-, opstal-, vruchtgebruik- of leaseconstructies.

Tijdens de ontwikkeling van uw project ontstaan er helaas af en toe geschillen. Bij ons kan u onder meer terecht voor betwistingen over bouwtechnische zaken, de aansprakelijkheid van uw contractspartijen, de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer, financiële discussies, oplevering en afname door uw eindklant, bijstand bij expertise en schadebegroting.