Vastgoedtransacties

Notius begeleidt u bij het volledige aan- en verkoopproces van uw vastgoed, dit zowel bij asset deals, waar het gebouw zelf wordt verkocht, als bij share deals, waar aandelen worden overgedragen.

We starten met een letter of intent, waarin de krijtlijnen van de transactie vastgelegd worden tussen de partijen.

Daarna volg het due diligence-onderzoek. Daarbij gaan we niet alleen alles na dat betrekking heeft op het pand zelf, zoals huurovereenkomsten, beheer en onderhoud, maar bekijken we ook de administratieve kant, zoals bodem, stedenbouw en alle overige vergunningen. Bij een share deal bekijken we eveneens het volledige vennootschapsrechtelijke luik, en, in overleg met uw accountant, de fiscale en boekhoudkundige aspecten.

Vervolgens zoeken we samen naar een optimale structurering voor de transactie met de nodige aandacht voor de complexe fiscaliteit van vastgoed, onder meer op vlak van registratierechten of BTW.

Daarnaast gaan we samen met u in constructieve onderhandeling met uw contractpartij om zo tot een evenwichtige overeenkomst te komen. Deze formaliseren we dan in een sluitend contract, indien nodig in nauwe samenwerking met uw notaris.

Ten slotte begeleiden we u bij de (her)financiering van uw project. We staan aan uw zijde tijdens de onderhandelingen met uw bank of financier met het oog op een optimale kredietverstrekking en gunstige hypothecaire of andere zekerheden. Ook bij de verkoop van uw project kunnen we u adviseren inzake de voorwaarden voor terugbetaling, handlichting en vrijgave van waarborgen.